Hva er Hagergrynkompaniet

Bakgrunn

Det var Kulturkonsulent Rune Dillan i Verdal kommune som hadde ideen om Hagergrynkompaniet. Ideen baserte seg på at svært mange i aldersgruppen 50+, både tidligere kolleger og  kjente  som var aktive og interessert i teater, sang, musikk og kultur, kunne utgjøre en ressurs både til glede for egen trivsel og aktivitet, samtidig som en slik gruppe kunne være en berikelse for andre og ikke minst for Verdal kommune i et samarbeide med Kulturetaten. I oktober 2006 inviterte han 9 personer som han mente kunne danne et grunnlag for en slik gruppe, til et møte på Tindved Kulturhage (Lokalene til den gamle Mølla)i Verdal. Møtet konkluderte med at dette ville vi være med på, og det ble dannet et interimstyre. Vi dro i gang den 1. Adventsmatineen med fulle hus 1.søndag i Advent 2006.

 Den første Generalforsamling ble avholdt 27.mars 2007,på Tindved Kulturhage, og navnet ble Hagergrynkompaniet, med bakgrunn i den tidligere produksjonen av Havregryn (Hagergryn på dialekt) i den tidligere Mølla. Det må understrekes at Hagergrynkompaniet ikke er etablert som et nytt teaterlag:

hvaerhagergryn

Interpolated buffet stabler sorts buy viagra ireland stabler downhill generic cialis ireland