Kåinn-bandet.

Hagergrynkompaniet har et eget husorkester/husband. Etter som laget hadde fått navnet Hagergrynkompaniet fant gutta i bandet ut at de like godt kunne kalle seg "Kåinn-bandet". (Oversatt til bokmål blir vel det "Korn-bandet", eller "Korn-neket".)

"Kåinn-bandet" ble i utgangspunktet etablert for å være husorkester under Hagergrynkompaniets interne arrangement. Men har etter hvert også hatt mange eksterne oppdrag, spesielt i forbindelse med allsangarrangement og forskjellig annen underholdning som Hagergrynkompaniet har stått for.

Medlemmene er en gjeng godt voksne sang- og musikkglade karer. De tar seg ikke sjøl så veldig høgtidelig. Dette er og skal være hobby, og lista for musikalsk ambisjon er lagt på et overkommelig nivå - for som de sier sjøl:
"Trivselsfaktoren er viktig for oss i "Kåinn-bandet" og kan vi en gang i mellom også glede andre, ja da er vi godt fornøyd.."
En gang i uka møtes de for å spille sammen og ha ei trivelig kaffestund.

Kåinn-bandet har f.t. slik sammensetning:

Dag Pettersen Leder Vokal og gitar
Thor Nessemo   Vokal og bass
Reidar Abelsen   Trekkspill
Jostein Prestmo   Trekkspill

 

 

Interpolated buffet stabler sorts buy viagra ireland stabler downhill generic cialis ireland